A lakosság egy részének magatartása miatt a szelektív szemétgyűjtés teljes kudarc, így az akár meg is szűnhet!

13 éve szelektív módon is lehet gyűjteni, elhelyezni a szemetet Vásárhelyen, ekkor kerültek ki ugyanis a szelektív hulladékgyűjtő szigetek a város különböző pontjaira. 8 éve, kiosztott zsákokkal a kertes házas övezetekben is elindult a szelektív gyűjtés lehetősége, 2016-ban pedig a chipes rendszer bevezetésével már kukákban is gyűjthette a lakosság a válogatott hulladékot.

Az utóbbi időben egyre jobban elszaporodtak a szelektív szigetek körül tapasztalt illegális lerakások, azok környéke balkáni állapotokat mutat. Éppen a héten írtunk a nagyállomás kukái körül kialakult állapotokról, ahol péntek reggelre az egész szigetet felszámolták.  A szemetet összeszedték, a kukákat pedig darusautóval teherkocsira pakolták és elszállították. Ennek okáról érdeklődtünk Kovács Pálnál, a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit kft. vezetőjénél, amikor kiderült, ennél az egy esetnél a probléma sokkal súlyosabb.

Az igazgató elmondta, a szelektív gyűjtés a szigeteken, néhány szemetét válogatás, ellenőrzés nélkül, szándékosan odahordó, sokszor más városrészben lakó miatt teljes kudarc. A szelektív kukák tartalma semmiben sem különbözik a kommunális kukákétól, és mindennek a tetejébe még a környékük is ocsmánnyá válik. Kovács Pál kijelentette, itt a tájékoztatás, a figyelemfelhívás felesleges, eredménytelen lenne, mivel a szándékosság nem kérdőjelezhető meg. Ezeket a kukákat ráadásul sokan látogatják is, kiválogatják az értékesíthető szemetet, a többit összekeverik, vagy kitúrják az edényzetekből.

Szomorúan tette hozzá, a kertes házas övezetek szelektív kukáinál sem sokkal jobb a helyzet szennyezettség szempontjából. Emlékeztetett, a chipes rendszer többek között azért is került bevezetésre, hogy az új hulladékgazdálkodási elképzelések szerint, a különválogatott, sárga tetejű kukába rakott szemét újrahasznosítható, értékesíthető legyen. Ugyanakkor ideális esetben a lakosság akár a havi szemétdíj felét – éves szinten 6-9 ezer forintot – megspórolja, hiszen ha ritkábban tolja ki kukáját a ház elé, kevesebbet fizet, míg a szelektív kuka tartalmát ingyen ürítik.

A probléma pontosan itt keletkezett: a hulladékot feldolgozó és értékesítő cég azt tapasztalta, ahogy telt az idő, a vásárhelyi szelektív hulladék is úgy lett egyre szennyezettebb. A szennyezettség foka a 20-30 százalékosról az elmúlt héten már 50 százalékosra nőtt. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy vannak olyanok, akik úgy vannak vele: „ezen a héten nem tolom ki a kommunális kukámat, inkább spórolok, de a szemetet szelektív kuka közepére teszem, úgysem veszik észre.” Ez azt eredményezi/eredményezte, hogy a feldolgozó nem tud mit kezdeni a szelektívvel, azt válogatás nélkül kénytelenek a nagy depóniába szállítani, a kommunális mellé.

Ez a bevételkiesés, valamint az, hogy a chipes rendszer anyagi előnyét a lakosság jó része kihasználja, több 10 milliós bevételkiesést okoz a helyi és az országos hulladékgazdálkodásnak, amit lassan már nem lehet finanszírozni. Kovács Pál még hozzátette, az országosan is egyedülálló módon, az egész városra kiterjesztett chipes rendszerben a lakosság zöme 2005-ös árszinten fizeti a szemétdíjat Vásárhelyen.

A kialakult helyzet miatt a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit kft. szeptemberben a vásárhelyi közgyűléshez fordul segítségért. A magasházas övezeteknél így könnyen megszűnhetnek a szelektív szigetek. Cserébe hulladékudvart létesítenének Vásárhelyen, mely régi hiányosság, ahová azonban csak olyan hulladékot lehetne elhelyezni, amit eddig sehova máshova. Ilyenek például a festékesdoboz, gumiabroncs, használt sütőolaj, vagy az elektronikai hulladék, mely utóbbit a lomtalanításkor sem szállíthattak el.

A kertes házas övezetek szelektív gyűjtése is veszélybe kerülhet, ezt két lehetőség mentheti meg. Az egyik ha a közgyűlés támogatja a szabályszegők szankcionálását.  A másik egy átfogó tájékoztató, figyelemfelhívó kampány, melynek költségeire pályáznának. Az is a tervek között szerepel, a szelektívbe rakható anyagokat leszabályoznák pet palackra, aludobozra és kartonpapírra. A műanyag dobozt, vagy pl a tejes tetrapackot kitiltanák, mivel általában ezeket senki sem mossa el, úgy dobja a szelektív közé. Legvégső esetben az is előfordulhat, visszaállítják a régi rendszert, és mindenki heti ürítésért fog fizetni, nem jár senkinek kedvezmény.

Még azt is megtudtuk, eddig, a kertes házak előtt begyűjtött szelektív kukákra csak alig pár esetben róttak ki bírságot, de amikor például kutyaürülék is volt benne, kénytelenek voltak.