A reformáció 500. évfordulója alkalmából 500 métert futottak vásárhelyi diákok.

A Hódmezővásárhely is csatlakozott azon kezdeményezéshez, mely a reformáció 500. évfordulója alkalmából október hónapban a kárpát-medencei településekre – 500 óra alatt, 500 protestáns templomhoz – futva elviszi Luther Márton 95 tételét. A futók október 12-én, csütörtökön 14:45-kor indultak a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolától és a diákokkal együtt tették meg a Református Ótemplomig a félezer méteres távot.

A ReforMaraton 500 kezdeményezői azt a célt tűzték ki, hogy Wittenberg és Bereck (a legkeletebbi magyar területen lévő protestáns egyházközség) között a wittenbergi vártemplom kapujára kifüggesztett 95 tételt tartalmazó hirdetményt október 31-ig, a Reformáció emléknapjáig 500 protestáns templom falára, kapujára kiszegezik, felragasztják. A Németországból induló futás az összes magyar nyelvterületet érinti: az Őrvidéket, Nyugat Magyarországot, Muravidéket, Drávaközt, Délvidéket, Közép Magyarországot, Felvidéket, Kárpátalját, Kelet Magyarországot, Partiumot, Erdélyt és Székelyföldet.

A Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség a legifjabb reformátusokkal, „szőnyis és bethlenes” diákjaival csatlakozott ReforMaratonhoz. Október 12-én kora délután szaladtak végig a belvároson, majd a főtéri református templomra egy közös imát és éneket követően függesztették ki Luther tételeit.

fotók: Elek András