Az eseményre a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomnál került sor.

Szőnyi Benjámin a 18. század legjelentősebb vásárhelyi személyisége volt; több mint négy évtizeden keresztül vezette a helyi református gyülekezetet és esperesként a régió kálvinistáit. Költőként nemcsak zsoltáros, imádságos könyveket szerzett ‑ legnépszerűbb műve a Szentek Hegedűje mintegy húsz kiadást élt meg ‑, hanem álnéven, az 1750-es években írt városvédő verse az első lírai bemutatása Hódmezővásárhelynek. E kéziratban terjesztett írása segített lecsillapítani Mária Terézia haragját, aki egy akkori felkelés miatt a város elpusztítását is fontolóra vette. Így Szőnyit a város megmentőjeként is tisztelhetjük.

Bár az Ótemplom falán immár több mint száz éve hirdeti emléktábla, hogy szeretett temploma tövében temették el, sírja ezidáig jelöletlen volt. Az 1989-91 között zajló, Bokorné Nagy Katalin vezette ótemplomi ásatások derítettek fényt arra, hogy hol nyugszik a város kiemelkedő alakja.

 

2017-ben végre méltó sírkövet kaphatott a lelkész, amelyet vasárnap délelőtt avattak fel. 9:30-kor ünnepi istentisztelet vette kezdetét, amelyen Fekete Károly püspök és Juhász András esperes működött közre. Köszöntőt Hegedűs Zoltán alpolgármester mondott, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola diákjai pedig énekeltek. Ezt követően, 10:30-kor felavatták a sírkövet.

A sírkövön két idézet olvasható: mindkettő elhangzott Szőnyi Benjámin temetésén, ez az adat a lelkész temetési könyvéből ismert, továbbá Szőnyi neve a saját kézírásával van ábrázolva.

További információk Szőnyi Benjámin életéről és munkásságáról: http://vasarhelyiotemplom.hu/node/11