Mayer Gyula volt a Németh László Városi Könyvtár vendége.

Hétfőn a Kárász József Irodalmi Kör, Családi Tűzhely programsorozatában egy irodalmi estet tartottak, ahol a résztvevők Mayer Gyula életével és munkásságával ismerkedhettek meg. Az est házigazdája fényesi Tóth János volt.

fényesi Tóth János

„84 évemet töltöttem be szeptemberben, tehát a 85-be léptem.” – mondta el Mayer Gyula, a filozófiai tudományok doktora, nyugalmazott főiskolai docens, fordító, aki a Tolna megyei Miszlán született. Bár szülei azt akarták, hogy lelkész legyen, az élet más utat szánt neki.

Gyerekkorában szeretett szavalni, később pedig írni kezdett. A jó memóriával megáldott, tehetséges fiatalra egy tanára figyelt fel, aki javasolta a szülőknek, hogy taníttassák tovább fiúkat. Így került Gyönkre, oroszt kezdett tanulni.

Mayer Gyula

Itt egy olyan élmény érte, ami aztán meghatározta az életét: amikor rosszul írt fel egy betűt a táblára, a többiek kinevették őt. Ekkor fogadta meg, hogy hibátlanul meg fogja tanulni a nyelvet, ami oda vezetett, hogy már a következő évben, az osztályban ő volt a legjobb oroszból. Ekkor támadt az a gondolata, hogy fordító szeretne lenni.

A német nyelvet is megtanulta, első fordítása pedig már gimnazista korában megjelent, ami Goethe egyik verse volt. Később felesége munkája miatt Csongrád megyébe került, a Juhász Gyula Főiskolán tanított. Több tudományos írást is publikált, német és orosz nyelvű értekezései rangos folyóiratokban kaptak helyet, de szépirodalmi munkái is bőséges számban jelentek meg, többek között a Tiszatájban is.

Mayer Gyula az elbeszélések írása mellet költészettel is foglalkozik, az est folyamán Hegyiné Csernus Judit olvasott fel műveiből. Az egyik novella egy gyerekkori élményt, a cipő elvesztését és az apa haragjától való félelmet mutatta be. A meglepően őszinte írás nagyszerűen leírta a kisvárosi hangulatot és Mayer Gyula fiatal éveit.

Hegyiné Csernus Judit

A közönségnek tehát egy kultúrával és emlékekkel átszőtt estben volt része, ahol megismerhettek egy igazán tartalmas életutat.