A Tornyai János Múzeumban bemutatták az Évszázadok a Hód-tó partján – Houdtól Újvárosig című, várostörténeti kiállításához készült vezetőt.

A Múzeumi Műhely sorozatban kiadott kötet célja, hogy az új állandó kiállításhoz egy bővebb várostörténeti leírást adjon a látogatók és Hódmezővásárhely múltja iránt érdeklődők kezébe. 108 oldalon, húsz fejezetben tárja az olvasók elé a település(ek) kialakulásának történetét az Árpád-kortól egészen a Kisutcai-tizedben 1808-ban pusztított tűzvészig, azaz a mai Újváros városrész kiparcellázásának idejéig. A kötetet Bernátsky Ferenc helytörténész, Csányi Viktor régész, valamint Terendi Viktória néprajzkutató állította össze.

„Ez nem egy könyv, hanem egy vezető, az itt berendezett és megnyitott kiállításhoz alkalmazott szöveg- és képegyüttes. Részben kronologikus, részben tematikus elrendezésű.” – mondta el Kovács Imre Attila, irodalmár. Hozzátette, a tárlat megtekintése előtt, vagy éppen utána, érdemes kézbe venni, hiszen rengeteg háttér-információt tartalmaz: vannak olyan ábrák, amelyek a kiállított tárgyakon túltekintenek és vannak olyan szövegrészek, amelyek nem jelennek meg a tablókon. „Részben követi a kiállítást, részben kiegészíti.”

Egy izgalmas hármas alakul ki a kiadványnak köszönhetően, ahogyan Kovács Imre Attila fogalmazta meg: „Van a kiállítás, ez a bizonyos vezető, és a látogató. Az utóbbiban kialakuló kép a legfontosabb. Nyilván támpontokat kap a vezetőből, élményeket a kiállításból, de ami létrejön ezekből, az az ő személyes produkciója.”

„Az Évszázadok a Hód-tó partján – Houdtól Újvárosig című állandó várostörténeti kiállításhoz készült ez a katalógus, kiállításvezető. A kiállítás december elején nyílt meg, a vezető kicsi csúszásban volt. Igazából a kiállításhoz kapcsolódó tartalmakat próbáltuk bemutatni, bővebb formában, mint ahogy a kiállításon tudtuk megtenni.” – mondta el Bernátsky Ferenc történész, muzeológus. A kiadványban többek között helyet kaptak térképek, vásárhelyi földesurak portréi, de a város környékén lévő települések kialakulására is kitértek. A kötet a kiállítással párhuzamosan készült, körülbelül másfél éves munka van benne.

György Árpád Hunor, aki az installációkért, valamint a tervezésért felelt, elmondta, egyénfüggő, hogy ki mikor veszi a kezébe a kiadványt. Hozzátette, a célszerű az, ha valaki a kiállítás megtekintése előtt olvassa el.

Terendi Viktória néprajzkutató a bemutatón elmondta, a kiállítást igyekeztek úgy létrehozni, hogy ne csak egy korosztályt célozzon meg, az egész család számára élvezetes legyen. Olyan mindennapi dolgok vannak benne, amelyek mindenkit meg tudnak érinteni.

A kötetet Miklós Péter, az Emlékpont Múzeum intézményvezetője ajánlotta a jelenlévőknek, majd a Terebes Zenekar muzsikált.