Szerda délelőtt tudományos konferenciát tartottak az Emlékpontban.

A mai előadássorozat középpontjában az 1956-ot követő megtorlások álltak. Az előadáson a jogtudomány és a történettudomány területéről érkező tudósok prezentálták kutatási eredményeiket.

Juhász Tünde

1956 novemberétől 220-nál is több halálos ítélet született, közel 27 ezer politikai elítélést hoztak meg, 180 ezer ember pedig arra kényszerült, hogy elhagyja az országot. Többeket már a kihallgatás során, a börtönökben vertek agyon. – mondta el Miklós Péter intézményvezető.

Látható tehát, hogy egy megtorlási hullám indult el. Emellett azt is ki kell emelni, hogy több százan estek áldozatul a sortüzeknek. – fejtette még ki az intézményvezető és hozzátette, fontos, hogy Kádár Jánosról és az őt követők felelősségéről is szó essék.

Zinner Tibor

Zinner Tibor a VERITAS Történelemkutató Intézet levéltárvezetője elmondta, előadása sajátos forrásbázisra épül: kivégzési jegyzőkönyvekre, olyan dokumentumokra, amelyek 1945-től 1988-ig a Magyarországon jogerősen végrehajtott halálbüntetéseket tartalmazza.

Ha az első tíz évet nézzük meg, a halálos ítéletek száma meghaladja a 470-et, a kivégzettek száma pedig a 370-et. Ez azt jelentette, hogy a hatalom erőszakjellege nem csökkent, a nem politikai büntetőügyekben is erőszakosan jártak el. – fejtette ki. Hozzátette, több százezer embert sújtott a rendszer adminisztratív elnyomása: internálásra kerültek, nem taníthattak, jogosítványaikat elvették, gyermekeik nem mehettek egyetemekre és még hosszasan lehetne sorolni. Ezzel pedig elnémították az országot, senki nem mert ellenkezni.

Kahler Frigyes

A mai napon először Juhász Tünde kormánymegbízott, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője mondott köszöntőt. Ezt követően Zinner Tibor Kivégzések Magyarországon 1945-1988 között, különös tekintettel a kádári megtorlásra, majd Kahler Frigyes nyugalmazott tanácsvezető, büntetőbíró A megtorlás jogon kívüli szakasza – karhatalom, sortüzek előadását hallhatta a közönség.

Jobbágyi Gábor

Vincze Gábor

Végül Jobbágyi Gábor jogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar tanára Az 1956. november 4-vel kezdődő teljes szovjet-magyar megtorlásról, Vincze Gábor az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark történésze Egy békési „ellenforradalmár” csoport pere 1957-ben című témákat járták körbe.