Új tantermek, új hatalmas közösségi tér a régi aula kiváltásra és egy új tornaszoba is épülhet.

A vásárhelyi Németh László Gimnázium a város egyik legdinamikusabban fejlődő iskolája. Korábban két telephelyen működtek, a hódtói iskolatömb mellett a Gregus épületében is kaptak helyet osztályok. Pár éve 12 tantermes bővítést is végrehajtottak az épületen, tavaly pedig a város 100 millió forintból hőszigetelés felújítást és nyílászárócserét végzett el, mondta el Hegedűs Zoltán alpolgármester.

Idén az épület további részei újulnak meg, most már a belsőkben is. Az iskola bővítését tervezik, ugyanis a megnövekedett tanulói létszám is ezt indokolja. Szükségessé vált néhány új tanterem, egy új tornaszoba – a meglévő Hódtói Sportcsarnok mellé -, valamint egy, a jelenlegi aulánál nagyobb közösségi tér létrehozása, mondta Hegedűs.

Az iskolát anno 400 diákra tervezték, ám jelenleg több mint 1000 fő a tanulói létszám. Nagyobb rendezvényeken a jelenlegi aulában már csak szűkösen férnek el. Az iskola telke már tovább nem terhelhető épületekkel, mivel udvarra is szükség van, ám már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a szomszédos teniszpályák tulajdonosával. Az 1000-1500 négyzetméternyi terület megvásárlása az idei év feladata, és elindulhat a bővítés tervezése is.

A beruházás a tavaly év végén meg kormány által megítélt 2,5 milliárdos fejlesztési támogatásból valósul meg.

Emellett a Kalmár Zsigmond iskola és a Cseresnyés kollégium épületére is lesz forrás. A NGM, mint fenntartó mintegy 600 millió forintot költ a két intézményre. Az egységes energetikai korszerűsítés mellett a Cseresnyésben a vizesblokkok is felújításra szorulnak. Az önkormányzat ezen kívül TOP-os forrásból az Eötvös további felújítási feladataira is pályázik.

a fotók a 2016-is ballagáson készültek