Vasarhely24.hu
Felhasználási Feltételek

I. Tartalom

1. A jelen felhasználási feltételek a vasarhely24.hu információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.

2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a vasarhely24.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

3. A vasarhely24.hu bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben ódmezővásárhelyi, belföldi és külföldi közélet, politika, sport, bulvár, gazdaság, életmód, kultúra, technika és tudomány témakörökben gyors és lényegi információközléssel, ugyanakkor segítséget nyújtva az adott hírhez kapcsolódó további adatok és információk megismeréséhez.

2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató általi biztosítása.

3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a vasarhely24.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

5. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.


IV. Az egyes szolgáltatások

1. Szavazás
A felhasználóknak lehetősége van arra, hogy adott kérdésre a rendelkezésre álló válaszok közül bejelölje az általa kiválasztottat, és ezzel befolyásolja a szavazás végeredményét. A szavazatokat egy automatizmus összesíti, az aktuális eredmény folyamatosan elérhető a weboldalon.

2. Hozzászólások
vasarhely24.hu cikkei alatti hozzászólási felületei nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti.

3. Blogok
vasarhely24.hu teret ad olyan bloggerek számára, akik más honlapokon nyitottak elektromos naplót, de a városban, illetve a régióban élő felhasználók számára – az általuk írt blogok – értékes tartalommal bírnak.

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
„vasarhely24.hu aloldal közvetlen linkje”

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V. Felelősség

1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

3. A felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló, de automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A sorrend kialakulásából vagy egyébként az automatizmusok működéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

6. A portál részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (a cikkekhez és posztokhoz írható bejegyzések felülete) minden Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltatónak joga van e megjegyzéseket moderálni, a hozzászólási szabályzattal ellentétes bejegyzéseket törölni.

7. Valamennyi fórumos aktivitásért, amely egy adott felhasználói név alatt történik, a regisztrációt elvégző felhasználó vállal felelősséget. Amennyiben tudomására jut, hogy ezen adatokat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépjen kapcsolatba az info@vasarhely24.hu e-mail címen. A Felhasználó felelősséget vállal a nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

8. A vasarhely24.hu szerkesztősége a vasarhely24.hu hozzászólási felületein közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért nem vállal felelősséget. A vasarhely24.hu cikkei alatti hozzászólási felületen megjelenő tartalmakat a Felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem. A vasarhely24.hu oldalra csak olyan tartalmak tölthetőek fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait.

9. A cikkek alatti hozzászólási felületen közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így a Szolgáltató semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a fórumon elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

10. A felhasználók nem használhatják e hozzászólási felületeket arra, hogy olyan információkat tegyenek közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket. Moderálásra kerülnek a bűncselekménnyel vádoló és bűncselekményre buzdító hozzászólások. Törlésre kerülnek a személyiségi jogokat sértő, illetve mások személyes adatait tartalmazó kommentek.

11. A felhasználók nem írhatnak a jó ízlést sértő, lejárató hozzászólásokat, a gyűlöletre uszító, a rasszista és a mások vallási- vagy nemzeti hovatartozását sértő véleményeket.

12. A felhasználók nem írhatnak úgynevezett ‘offtopic’ hozzászólást adott témához – oda nem illő vélemények törlésre kerülnek.

13. Moderálásra kerülnek az egy adott témához hozzászólás többszöri bemásolása – ‘floodolás’.

14. A felhasználók nem használhatják e hozzászólási felületeket reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkeznek a Szolgáltatótól.

15. A felhasználók nem tölthetnek fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat. Nem helyezhetnek el a portál technikai rendszerének működését befolyásoló kódot.

16. A portál cikkek alatti hozzászólási felületei utólagosan moderáltak. Ez azt jelenti, hogy a hozzászólások automatikusan megjelennek a portál megfelelő rovataiban, és a moderátor csak a megjelenést követően bírálja el azokat.

17. Annak ellenére, hogy a moderátor technikailag képes a rovatokban megjelenő hozzászólásokat és kérdéseket szerkeszteni, illetve részlegesen törölni, ezt csak és kizárólag a jobb érthetőség kedvéért teszi meg. Ebből adódóan nem vállalunk felelősséget a portál fórumain és cikkek alatti hozzászólási felületein megjelenő eszmecserék és egyéb közlések tartalmából eredő bármiféle hibáért, mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért, bár mindent megteszünk ezek elkerülése érdekében.

18. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a hozzászólási felületek szolgáltatását vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.